Støttekonktaktordnigen

I samarbeid med Søknadskontoret har vi laget et ekstra tilbud for barn og unge med en funksjonshemming, eller som av andre grunner trenger noe ekstra hjelp. Vi har hester til disposisjon som de har på fòr og som de betaler for selv. Opplegget er det samme som forrytterne forøvrig (se Forhestordningen). Gjennom søknadskontoret kan en få støttekontakt, som plukkes av de flinke medlemmene på gården. Søknadskontoret i din bydel/kommune vil da betale lønna til støttekontakten.

Støttekontaktens jobb er å assistere i de praktiske oppgavene rundt stell og ridning. I tillegg er de en døråpner til det sosiale miljøet på gården.

Copyright © 2012 Søndre Aas Gård. All Rights Reserved.
Design: Ashley Bishop | Hosting: Digitalhjelp.no