Sommerjobb på gården

Det er mulighet for alle ungdommer å få sommerjobb ved Søndre Aas Gård.

Hvert år trenger vi assistenter på rideleiren, og ledsagere på HC-leiren. Info om dette kan du lese under Jobb som rideleirassistent. Dette tilbudet er kun for gårdens medlemmer.

I tillegg har vi et generelt tilbud om sommerjobb på gården. Alle mellom 15 og 19 år kan søke om sommerjobb. Det er ikke et krav at du er medlem på gården. Jobben er variert, spennende og godt betalt. Du er med på forefallende arbeid som gjerdesnekring og vedlikehold, maling, brødbaking, handleturer med hest og vogn, gartnerarbeid, rydding og renhold. Dette er en erfaring som er fin å ha med på CV`n, og alle får attest.

Du søker sommerjobb gjennom bydelens sommerjobbprosjekt. Du fyller ut et generelt søknadsskjema til bydelens prosjektleder Torill. Dersom du spesielt ønsker jobb på Søndre Aas gård må du skrive dette på søknaden.

Søknadsfristen for sommeren 2021 er 29. mars.

Du finner søknadsskjema her: https://www.oslo.kommune.no/jobb-i-oslo-kommune/sommerjobb-for-ungdom/bydel-sondre-nordstrand/#gref

OBS: Dette er en generell søknad til alle bydelens sommerjobber. Dersom du spesielt ønsker jobb på Søndre Aas gård er det viktig at du skriver dette i feltet som heter "Hva ønsker du aller helst å jobbe med?"

Copyright © 2012 Søndre Aas Gård. All Rights Reserved.
Design: Ashley Bishop | Hosting: Digitalhjelp.no