GÅRDEN SOM KLASSEROM

I samarbeid med fire barneskoler i nærmiljøet har vi tilbud til hele klasser og små grupper gjennom skoleåret. Opplegget skal gi elevene opplevelser, erfaringer og kunnskap om husdyr og dyrevelferd, kortreist mat, biologisk mangfold og kulturlandskapet. Dagene på gården kan bidra til å gi elevene mangfoldige mestringsopplevelser og en praktisk tilnærming til skolefagene.  

 

3.trinn

Elevene på 3. trinn får i løpet av fem dager gjennom året opparbeidet kunnskaper, ferdigheter og holdninger i forhold til husdyrhold. Elevene lærer om husdyra på gården og kan omgås dem på en sikker og respektfull måte. Ved å ta del i praktisk gårdsarbeid, som møkking, stell, fôring og saueklipping lærer de hvordan man kan nyttegjøre seg dyra på gården og erfarer hva god dyrevelferd er i praksis. Opplegget er tverrfaglig med tilrettelagt for – og etterarbeid i klasserommet.

 

6.trinn

Elevene på 6. trinn jobber med kortreist, ren og sporbar mat for å få en forståelse for hvor maten kommer fra og hvordan den produseres. Klassene får et lammeslakt fra gården som blir partert i klasserommet og tilberedt i mat og helse. Lusetjern skole har også vært med på å utvikle en liten kjøkkenhage.

 

 

Smågrupper

Gruppa består av inntil 6 elever som er på gården en dag i uka i en periode. Undervisninga her er knytta til gårdens daglige rutiner omkring dyrestell. De er med på vedlikehold og aktiviteter i tråd med årstidene, og blir godt kjent med dyrene. Det er et mål at elevene har et faglig læringsutbytte, et sosialt læringsutbytte, et fysisk motorisk læringsutbytte og mangfoldige mestringsopplevelser. Opplegget tilpasses de elevene som til enhver tid deltar i gruppa, værforhold og aktuelle oppgaver på gården.

 

Oppleggene er utarbeidet med støtte fra Den naturlige skolesekken

 

Ta kontakt dersom du ønsker opplegg for din klasse

 

Copyright © 2012 Søndre Aas Gård. All Rights Reserved.
Design: Ashley Bishop | Hosting: Digitalhjelp.no