Tilbud på gården

På Søndre Aas Gård og Miljøsenter har vi en rekke tilbud. For å ta del i disse tilbudene må du være medlem hos oss. Du kan melde deg inn det halvåret du fyller 9 år. Medlemskapet koster 100 kr i året og inkluderer forsikring når du er på gården. Forsikringen dekker ikke undersøkelse eller behandling ved privat klinikk. For voksne koster medlemskap 200 kr. Du må ta med deg to passbilder av deg selv når du melder deg inn på gården.

Husk at når du har blitt medlem, kan du være på gården så mye du vil, selv om du ikke er med på noe kurs! Du kan hjelpe til med ulike ting på gården og i stallen og kose deg med venner i stabburet.

Når du ønsker å delta på kurstilbudene våre kan du sette deg på venteliste - gi beskjed til en av de ansatte hvilken type kurs du ønsker å starte på, så skriver vi deg opp på venteliste. Når vi har en ledig plass gir vi deg beskjed.

Stellekurs

Stellekurset er for alle som ikke har noen erfaring med hester og ridning fra før og har lyst til å begynne å ri. Stellekurset er obligatorisk for de som vil begynne på ridekurs, dersom man ikke har erfaring fra før.

Pris:
120 kroner per uke for de som bor i bydelen
150 kroner per uke for de som bor utenfor bydelen

 

Rideskole

 

Grunntilbudet vårt er ridetimene på ettermiddagen. Hverdager har vi 4 ridetimer à 45 minutter. Det er plass til 9 medlemmer på timene.

Vanligvis rir vi annenhver uke på tur og bane. Det er viktig både for hester og ryttere med variasjon. Vi legger stor vekt på sikkerhet og riktig grunnridning. Vi er veldig "strenge" og begynner ikke med galopp og mye sprang før alle har god kontroll på hesten. Vi har god progresjon på timene, og alle som rir hos oss blir stort sett alltid veldig flinke til å ri.

Når medlemmene blir flinkere, får de ri mer på banen. Da har vi annenhver gang sprang og dressur og tur hver 3. gang. Nivået på hestene ligger mellom LB-MB på de fleste.

Alle kan ri hos oss, uavhengig av nivå. Vi har alt fra nybegynner- til videregående timer.

Priser:
120 kroner pr time for medlemmer som bor i bydelen
150 kroner pr time for medlemmer som bor utenfor bydelen
Man betaler for én termin av gangen

Terapiridning

Terapiridning er et behandlingstilbud til barn og ungdom med funksjonsutfordringer. Fysioterapeut og ridelærer jobber sammen med leiere og barnas ledsagere og assistenter.

Barn på terapiridning viser positiv fremgang. Ridning styrker muskulaturen og er et godt hjelpemiddel til å øve opp balansen. Hestens bevegelser er, i likhet med menneskets gange, tredimensjonal. Pasienter med lammelser kan nyte godt av dette ved at ridning kan stimulere muskelgrupper som ellers ikke er i bruk. Treningen påvirker også talesenteret i hjernen og kan stimulere språkutvikling til barn med dårlig språk. I tillegg til de rent fysiske fordelene ridningen gir, er samværet med det store, varme dyret viktig. Ridetimene er viktig for barna gjennom det de lærer og følelsen av å mestre noe.

Det er alltid hyggelig å se hvor glade barna blir når de ser igjen sin faste hest og kommer opp på hesteryggen. De kan gråte eller sitte uttrykksløse i rullestolen, men når de kommer på hesten er det smil, glade hvin og rop! Mange har ridningen som ukas absolutte høydepunkt og regner ukene fra mandag til mandag. Barn som ikke kan sitte alene har bakrytter. Vi rir både på ridebanen og på tur i all slags vær. Ridehuset brukes når været er ubehagelig.

Tertittridning for de yngste

Stort sett hver lørdag er det mulighet for barn fra tre til ni år å ri på noe vi kaller tertittridning. Her får barna ri med egen leier. Leierne er medlemmer på gården som har ridd lenge og har erfaring med hester. Vi går noen ganger på skogsturer med bakker, knauser og lave greiner. Andre ganger holder vi oss på banen og lærer barna å svinge, stoppe, starte og trave.

Det er tre timer på lørdager:

1. time er kl. 10.00
2. time er kl. 10.40

Det går an å melde seg på et kurs som går over fem/seks ganger - her har vi venteliste. Dersom kursdeltakere ikke møter til timens start gis plassen bort til drop-in-ryttere. Det er da altså mulighet for å møte opp for en drop-in time på en hest som er ledig. Da kan vi ikke garantere at det er ledig plass, men som oftest er det ledig.

3. time er kl. 11.20
Siste time er holdt av for barn med nedsatt funksjonsevne eller spesielle behov. Deltakerne på denne timen har fast plass og betaler for et halvår av gangen.

Pris:
120 kroner per time for barn som bor i bydelen
150 kr for de som bor utenfor bydelen
Drop-in timer koster 150 kroner

Stallgjengen

Stallgjengen er delt opp i tre grupper som jobber hver tredje helg. Deres oppgaver er med egne ord: ”Vi hjelper til med oppgaver som trenger å bli gjort, leie tertitter, lærer barna ting, steller med dyra, masse fysisk arbeid, får lært nye ting, rir, sosialt samvær, pusser utstyr, sørger for at ting blir gjort”.

Hovedoppgaven til stallgjengen er å være ”ridelærere” for tertittene, våre yngste brukere fra 3 til 9 år.3 timer hver lørdag har stallgjengene ansvaret for å tilrettelegge ridning for denne brukergruppa. På spørsmål om hva de må kunne, svarer de at ”Vi må lære å forstå de mindre barna, prate og være tålmodige med dem, vi må vise respekt, være rolige og flinke til å rose”.

I tillegg til opplæring i enkel pedagogikk lærer de også mye om håndtering av hest, samt å fungere i og samarbeide som en gruppe. De er mye på gården og godt synlige i miljøet så de blir viktige rollemodeller for andre medlemmer. Aldersgrense 11 år.

Read more: Stallgjengen

Forhestordningen

I 1996 begynte et par av skolehestene våre å bli gamle og grå. Vi er ikke et sted som kvitter seg med gamle, tro tjenere når de ikke kan jobbe like mye lenger. Dermed så forrytterordningen dagens lys.

Flere av skolehestene er helt eller delevis satt ut på for. En dag i ukakan du ha din "egen" hest. Denne dagen har du ansvar for alt stell og ridning av hesten. Du har hesten hele året, også i ferier og helligdager. Unntaket er sommerferien hvor hestene er på beite eller går i rideleiren. Forrytterne har også ansvar for kveldsforinger, morgenforing i helgene og på helligdager. Dette deles mellom alle forrytterne slik at det ikke blir så mye på hver enkelt.

For å bli forrytter må du være medlem og ri på time på gården. Forrytterne kan bare ri på tur. Vil du bli forrytter kan du sende en søknad, og du får med et informasjonsskriv hjem som foreldrene dine må undertegne.

Pris:
450 kroner i måneden for stor hest
350 kroner i måneden for ponni

 

REGLER FOR RIDNING UTEN LEDER VED SØNDRE AAS GÅRD:

Når du får låne en av våre hester, er det et stort ansvar og en stor tillitserklæring fra oss til deg! Vi tror og forventer at du vil ivareta vår hest på best mulig måte, og holde deg innenfor de reglene som gjelder. Reglene vi har er for å ivareta din sikkerhet, i tillegg til hestens sikkerhet.

Det er moro å galoppere, og det er også sunt for hesten med en galopp av og til. Men du skal være helt sikker på at underlaget er godt nok. Steinete, hardt eller for bløtt underlag kan gjøre storskade på hesten.

1.      Si alltid fra til stallvakt hvor du rir. Om du faller av og hesten kommer hjem alene, må vi vite hvor vi skal lete etter deg

2.      Det er strengt forbudt å ri i borettslag. Gangveier som en må bruke for å ri til for eksempel Hvervenbukta regnes ikke som borettslag.

3.      Det er aldri lov til å ri på gressplener eller idrettsbaner.

4.      Det skal alltid være minst to ryttere som rir sammen.

5.      Ha alltid med mobiltelefon, men det er ikke lov å bruke telefonen, eller ha musikk på øret når man håndterer hest.

6.      Du skal alltid ri med sal med mindre det skrittes rundt jordene. Om du rir vekk fra gårdens område, eksempelvis rundt hotellet, eller i skogen, skal du ri med sal.

7.       Høst og vinter skal refleks benyttes, både på hestens bein og refleksvest på rytter.

8.      Med mindre spesiell tillatelse er gitt, er det ikke lov å galoppere.

9.      Tenk alltid på hestens beste. Husk at flere av de hestene som er fòrhester, er dette fordi de ikke kan gå  fullt i skolen, dvs at de må ha mer forsiktig bruk. Om de som får lov å ri dem da har mye fart, hopper hinder osv, kan det føre til skader som gjør at hesten må slaktes.

10.  Er du usikker på hvor det er greit å ri eller hva som ikke er lov å gjøre, spør stallvakt eller ridelærer

Støttekonktaktordnigen

I samarbeid med Søknadskontoret har vi laget et ekstra tilbud for barn og unge med en funksjonshemming, eller som av andre grunner trenger noe ekstra hjelp. Vi har hester til disposisjon som de har på fòr og som de betaler for selv. Opplegget er det samme som forrytterne forøvrig (se Forhestordningen). Gjennom søknadskontoret kan en få støttekontakt, som plukkes av de flinke medlemmene på gården. Søknadskontoret i din bydel/kommune vil da betale lønna til støttekontakten.

Støttekontaktens jobb er å assistere i de praktiske oppgavene rundt stell og ridning. I tillegg er de en døråpner til det sosiale miljøet på gården.

Kjøring og ridning utenom kurstilbudet

Vi påtar oss ulike kjøreoppdrag i og utenfor bydelen. Ved bryllup, kjøring til ball, julegrantenning, nissehenting, tur i nærmiljøet for barnehager og skoler, sommeravslutninger og liknende kan vi stille med flotte hester, pen vogn og dyktige kusker.

Likeledes er det mulig å bestille opplevelsesturer med hest, eller rideturer på formiddagen.
Priser og opplegg er som følger (Fra 1. april):

 

Tilbud

Antall pr.
ekvipasje

Pris pr. påbegynt time

2 timers opplegg: Omvisning på gården og kjøretur med hest og vogn
For barnehage, skole, aktivitetsskole og andre grupper

 -

75,- pr person
Minstepris 750 kr

Tur med vogn/slede i vårt nærmiljø eller innenfor henteavstand
for firma og private

6 stk voksne/
8-10 stk barn
pr. vogn

1500,- pr. påbegynte time
fra hesten er spent for vogna 
+ 10% mva

Tur med vogn/slede i vårt nærmiljø eller innenfor hente- eller
leveringsavstand for barnehager, skoler og aktivitetsskole utenfor bydelen

6 stk voksne/
8-10 stk barn
pr. vogn

750,- pr. påbegynte time
fra hesten er spent for vogna

Tur med vogn/slede i vårt nærmiljø eller innenfor hente- eller
leveringsavstand for barnehager, skoler og aktivitetsskole i bydelen

6 stk voksne/
8-10 stk barn
pr. vogn

500,- pr. påbegynte time
fra hesten er spent for vogna 


Tur med vogn/slede som krever biltransport av hest og utstyr

Inntil 6 stk

3500,- pr. påbegynte time
fra hesten går på hengeren
+ 10% mva


Hesteopplevelser for grupper; Ridning/kjøring/voltige, 2-3 t pr. gruppe
- avsluttes på hoteller eller lokal pub etter ønske

Inntil 8 stk

1000,-
pr. person

Formiddagstur rundt Hvervenbukta eller Svartskog Inntil 8 stk 300,-
pr. pers. pr. time + 10% mva

Utdrikkingslag mv, 1 time m undervisning eller tur, uten alkohol

-

1000,-
pr. person

Leie av stabbur eller lavvo
Til lunsj, møter, bursdager eller liknende

- 350,-
pr.  påbegynte time


Sommerjobb på gården

Det er mulighet for alle ungdommer å få sommerjobb ved Søndre Aas Gård.

Hvert år trenger vi assistenter på rideleiren, og ledsagere på HC-leiren. Info om dette kan du lese under Jobb som rideleirassistent. Dette tilbudet er kun for gårdens medlemmer.

I tillegg har vi et generelt tilbud om sommerjobb på gården. Alle mellom 15 og 19 år kan søke om sommerjobb. Det er ikke et krav at du er medlem på gården. Jobben er variert, spennende og godt betalt. Du er med på forefallende arbeid som gjerdesnekring og vedlikehold, maling, brødbaking, handleturer med hest og vogn, gartnerarbeid, rydding og renhold. Dette er en erfaring som er fin å ha med på CV`n, og alle får attest.

Du søker sommerjobb gjennom bydelens sommerjobbprosjekt. Du fyller ut et generelt søknadsskjema til bydelens prosjektleder Torill. Dersom du spesielt ønsker jobb på Søndre Aas gård må du skrive dette på søknaden.

Søknadsfristen for sommeren 2021 er 29. mars.

Du finner søknadsskjema her: https://www.oslo.kommune.no/jobb-i-oslo-kommune/sommerjobb-for-ungdom/bydel-sondre-nordstrand/#gref

OBS: Dette er en generell søknad til alle bydelens sommerjobber. Dersom du spesielt ønsker jobb på Søndre Aas gård er det viktig at du skriver dette i feltet som heter "Hva ønsker du aller helst å jobbe med?"

Stabburet

Tradisjonelt var Stabburet matlageret på gårdsbruk. Overvintring av korn og kjøtt foregikk i stabburet. Hos oss er stabburet fortsatt knytta til mat. Vi har en hyggelig kafe her. Vi selger vafler (grove, sunne og veeeldig gode), kaffe og saft. På hverdagene kan man også kjøpe grofler (vår versjon av toast) med hjemmelaget tomatsaus. Noen ganger har vi enkle retter til salgs, som supper, pasta og pizza. Maten er billig, og ekstra billig for medlemmer.

I hverdagene har stabburet en viktig miljøfunksjon. Her kan du få leksehjelp, varme deg etter ridetimen eller kose deg med venner. Spill, album, "hyttebok" og tegnesaker innbyr til ulike aktiviteter. Engasjerte og tilstedeværende voksne sørger for et godt miljø. Vi tilrettelegger for gode samtaler om alt mellom himmel og jord. Vinterstid fyrer vi på peisen. De gamle veggene inneholder mye historie og god stemning.

Stabburskafeen er åpen hverdager fra 15.00 - 19.30.

I helgene er det Stallgjengen som regjerer i stabburet.
Lørdager prøver vi å ha åpent mellom 10.00 - 12.30.
Søndag er åpningstiden 11.00 - 15.00.

Stabburet er stengt i påskeferie, sommerferie og juleferie grunnet rideleir og ferieavvikling.

Skoleopplegg

GÅRDEN SOM KLASSEROM

I samarbeid med fire barneskoler i nærmiljøet har vi tilbud til hele klasser og små grupper gjennom skoleåret. Opplegget skal gi elevene opplevelser, erfaringer og kunnskap om husdyr og dyrevelferd, kortreist mat, biologisk mangfold og kulturlandskapet. Dagene på gården kan bidra til å gi elevene mangfoldige mestringsopplevelser og en praktisk tilnærming til skolefagene.  

 

3.trinn

Elevene på 3. trinn får i løpet av fem dager gjennom året opparbeidet kunnskaper, ferdigheter og holdninger i forhold til husdyrhold. Elevene lærer om husdyra på gården og kan omgås dem på en sikker og respektfull måte. Ved å ta del i praktisk gårdsarbeid, som møkking, stell, fôring og saueklipping lærer de hvordan man kan nyttegjøre seg dyra på gården og erfarer hva god dyrevelferd er i praksis. Opplegget er tverrfaglig med tilrettelagt for – og etterarbeid i klasserommet.

 

6.trinn

Elevene på 6. trinn jobber med kortreist, ren og sporbar mat for å få en forståelse for hvor maten kommer fra og hvordan den produseres. Klassene får et lammeslakt fra gården som blir partert i klasserommet og tilberedt i mat og helse. Lusetjern skole har også vært med på å utvikle en liten kjøkkenhage.

 

 

Smågrupper

Gruppa består av inntil 6 elever som er på gården en dag i uka i en periode. Undervisninga her er knytta til gårdens daglige rutiner omkring dyrestell. De er med på vedlikehold og aktiviteter i tråd med årstidene, og blir godt kjent med dyrene. Det er et mål at elevene har et faglig læringsutbytte, et sosialt læringsutbytte, et fysisk motorisk læringsutbytte og mangfoldige mestringsopplevelser. Opplegget tilpasses de elevene som til enhver tid deltar i gruppa, værforhold og aktuelle oppgaver på gården.

 

Oppleggene er utarbeidet med støtte fra Den naturlige skolesekken

 

Ta kontakt dersom du ønsker opplegg for din klasse

 

Gårdsbursdag

Ønsker du en hyggelig gårdsbursdag? Da kan du feire bursdagen din her på gården.

Lørdager og søndager har man mulighet til å leie stabburet eller lavvoen til bursdagsfeiring. Stabburet kan leies ut for inntil 12 personer, og lavvoen har plass til 15. Lavvoen er tilgjengelig fra 12.00 til 18.00, mens stabburet er tilgjengelig mellom 15.30 og 18.00. Leie av lokale koster 350 kroner per time.

Bursdagsopplegget og mat står dere for selv. Dere kan låne dekketøyet vi har hos oss dersom dere ønsker det.

Dersom dere ønsker et opplegg med kjøring av hest og vogn, kan dette bestilles for kroner 700 pr hest og vogn.

Copyright © 2012 Søndre Aas Gård. All Rights Reserved.
Design: Ashley Bishop | Hosting: Digitalhjelp.no