Gårdens historie

I 1970 ble Søndre Aas Gård ekspropriert av Oslo Kommune. Eiendommen skulle legges ut til boliger i det som den gangen ble kalt "den nye Holmliabyen", i dag Bydel Søndre Nordstrand. Man tenkte faktisk at alle bygningen skulle rives, men heldigvis ble husene stående i påvente av at utbygningen skulle komme igang.
Denne ressursen fikk Ungdomskontoret vite om. Ungdomskontoret var fagkontoret for alle tiltak for barn og unge i Oslo Kommune før bydelsreformen. Man opprettet et hybelhus for ungdom i hovedbygningen.
De som etterhvert fikk bolig her utviklet i samarbeid med ungdom i Holmlias første blokkbebyggelse grunnlaget for det som er virksomheten i dag.
Ideen og og slik miljøsenteret er idag er et resultat av et stort dugnadsarbeid fra disse menneskene og etterhvert de mange som har vært medlemmer.

Ungdomskontoret hadde erfraring fra nye drabantbyetableringer tidligere. Det ble alltid vanskelig ungdomsproblematikk når nye og store bokonsentrasjoner ble befolket. Man ønsket rett og slett å være forebyggende på ordentlig.
Men Oslo Kommunes byplankontor, Holmlia kontoret, arbeidet videre med sine saker, og etterhvert kom tiden for å planlegge boligbygging på jordene her på går`n..
Nitidig og iherdig jobbing har gjort at vi har klart å bevare det unike stedet Søndre Aas er idag. Bortsett fra Søndre Aas Gård, det man tror er rester etter en Bygdeborgen ved Rosenholm og våningshuset på Ravnåsen er det lite som forteller oss om gamle dagers historie i det som nå heter Holmlia.
Det man vet mest om, er knytta til jord og skogbruksvirksomhet på Søndre Aas Gård. For mer enn 600 år siden holdt sansynligvis en ”Bjørn Bonde” til her. Han kjenner vi til fordi han ble dømt for å hugge ved, eller tømmer, ulovlig i Kongens skog i ”Kolvass skog” eller Kolbotn som vi sier i dag. Dette skjedde i oktober 1322. Det var ikke småtteri heller, hele 39 vedreis innrømmer Bjørn å ha forsynt seg med. Dette var store verdier på denne tiden.
Hvem denne Bjørn var, om han eide gården eller var leilending slik de fleste bønder var på denne tida er ikke godt å si.
Her på Søndre Aas er det i dag et svært aktivt miljø, som ikke bare minner en om svunnen tid. Kulturlandskapet holdes i hevd gjennom beitemark.

Søndre Aas Gård er et sted for alle årstider. Her er like vakkert i vinterkulda som i sommerskrud. Alle besøkende tas varmt imot både av ansatte og de ulike dyrene. Frittgående høner og påfugler er viktige miljøskapere (og dyktige matpakketyver...)eggene de legger er veldig gode! Medlemmer og besøkende for ta del i alle livets sider hos oss. Fødsler og død følger tidvis hånd i hånd. Utallige kyllinger, spurv, mus, noen grisunger og lam har blitt begravet med høytidlige seremonier av ungene.


To purker er i aktiv produksjon. Slaktegris skal følgelig sendes av gårde etter å ha skapt mye glede for store og små, i fjøs og ute på beite. Hver vår står lamming for tur. De 10 søyene våre får fra 1-3 lam hver. Kjøttet fra både gris og lam er til salgs, og de smaker veldig godt!
De riktige heldige har fått med seg at et føll blir født. Sist gang det skjedde, foregikk det i hovedhusets hage. Føllets første uke i friluft pleier å være i nettopp denne hagen, så alle får se og føllet får en tidlig og viktig miljøtilvenning.

Copyright © 2012 Søndre Aas Gård. All Rights Reserved.
Design: Ashley Bishop | Hosting: Digitalhjelp.no