Besøksgården

Søndre Aas Gård har besøksgårdvirksomhet. Denne er todelt. Vi har et opplegg retta mot skole på gården på dagtid. Dette er et undervisningsopplegg i samarbeid med skolen.
For barnehager og skoleklasser i og utenfor bydelen er gården alltid åpen for besøk. Det er mulig å komme på besøk både organisert med bla kjøring med hest og vogn, og uorganisert.
For uorganiserte besøk er det gratis for barnehager og skoler. Det er mulig å leie gårdens stabbur til å spise i. Dette koster 350 kr.

 

Organiserte besøk består av enten gårdsopplegg hvor elevene hjelper til med litt praktiske oppgaver som reingjøring i stallen, foring av sauer og høns, utslipp og reingjøring hos griser ol. Det andre alternativet er kjøretur med hest og vogn i gårdens område. Dette koster 500 kr timen for bydelen, og 1500 kr timen fra andre bydeler. Merk at når det gjelder kjøring er prisen pr. ekvipasje, dvs en hest/vogn. En ekvipasje kan ta 8 - 10 barn, avhengig av størrelse.


 

Copyright © 2012 Søndre Aas Gård. All Rights Reserved.
Design: Ashley Bishop | Hosting: Digitalhjelp.no