Søndre Aas kjøre- og rideklubb

VELKOMMEN TIL KJØRE- OG RIDEKLUBBEN!

Søndre Aas Gård kjøre- og rideklubb ble opprettet i 2007. Klubben er tilsluttet Norges Idrettsforbund gjennom Norges Rytterforbund (NRYF), og er et idrettslag på lik linje med en fotball- eller håndballklubb.

Vi vil presisere at rideklubben og miljøsenteret er to helt forskjellige organisasjoner. Søndre Aas gård og miljøsenter er kommunalt eid, og eier lokalene og hestene, samt driver rideskoletilbudet mellom kl. 15.00 og 19.00, forryttertilbudet og stallgjengen for å nevne noen av aktivitetstilbudene. De av medlemmene på miljøsenteret som er aktive, rir på miljøsenteret og jobber i stallgjengen har anledning til å låne hest gratis til klubbtreninger og stevner.  Andre som rir ved miljøsenteret, men ikke er med i stallgjengen kan leie hest ved ledig kapasitet. 

Søndre Aas gård kjøre- og rideklubb låner hester og lokaler av miljøsenteret, men har ellers ingen tilkytning til miljøsenteret. Kjøre- og rideklubben arrangerer klubbtreninger og stevner på frivillig basis. Rideklubben er også åpen for ryttere utenfor Søndre Aas gård! Uansett om man leier hest fra miljøsenteret eller man rir egen hest forplikter man seg til å stille opp på alle dugnader og som hjelpemannskap på de fleste stevner. Slik kan vi sammen holde aktivitetstilbudet i rideklubben gående.

Gå inn på kjøre- og rideklubbens nettside for å lese om medlemskap, treningstilbud og medlemsansvar: www.saas-krk.com

Copyright © 2012 Søndre Aas Gård. All Rights Reserved.
Design: Ashley Bishop | Hosting: Digitalhjelp.no