Gårdens hjerte

Det er sikkert flere ting man kan hevde er Søndre Aas Gårds hjerte, men har du vært litt på gården vil du ganske snart forstå at gårdens hjerte (og lunger) er Anne og Arve. Anne og Arve er ekteparet som må ta på seg brorparten av ansvaret for at denne perlen av en gård midt i en av Oslos største og tettest befolkede drabantbyer er bevart som den er i dag. Det har vært en lang og tøff kamp både for bevaring av en gammel gård og for et unikt fritidstilbud for barn og unge i bydelen.

For å ta det fra starten og gårdens spede begynnelse slik den fungerer i dag må vi tilbake til 1974. Anne fikk hentet hester til gården det året, og med de hestene arrangerte de turer i skog og mark. ”Ridebane” ble anlagt og rideundervisning startet opp etter hvert hvor Anne jobbet deltid som ridelærer.

Gårdens dyrestokk har endret seg litt over årene med innslag som gjess, ender, kuer og kaniner men hest har alltid vært dyret med stor D.

Ridehuset ble første gang søkt om i 1990, det skulle ta 18 år før det ble realitet. Nå står det der som et monument over hva som er mulig å få til med et engasjement og en kjærlighet til stedet som det Anne og Arve har hatt. Anne og Arve jobber ikke bare på gården de ER gården.

Med dette vil vi alle få rette en stor takk til et ektepar som har gjort så mye for så mange og ikke minst for miljøet på Holmlia.

Copyright © 2012 Søndre Aas Gård. All Rights Reserved.
Design: Ashley Bishop | Hosting: Digitalhjelp.no